OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

KURZY

 

KURZY

​február 2017

Otvárame nové kurzy poslušnosti!

 

Navštívte nás!  


 
 
KURZ POSLUŠNOSTI
 
Tel. kontakt : 0908 10 55 10
 
 Výcvikové dni : 
 
Ešte upresníme
 
Náplň základného kurzu:
Privolanie psa (ku mne)
Chôdza pri nohe na vodítku prípadne bez vodítka
Polohy pri nohe – sadni, ľahni, vstaň
Odloženie psa - zostaň
Prerušenie nežiaducej činnosti (odmietanie potravy zo zeme...)
Podľa šikovnosti psovodov aj cviky z pokročilého kurzu :)
 
Náplň pokročilého kurzu:
Cviky skúšky BH-SK príp. skúšky SOP, prekonávanie rôznych prekážok, rozvíjanie spolupráce psa a psovoda a oboznámenie sa s cvikmi rôznych všestranných skúšok.


  Informácie:
 
 1. Výcvik trvá dva mesiace(16hodín)
 2. Cena: 120 € sa platí vopred
 3. V jednom kurze je max. 10 psov.
 4. Cvičí sa v každom počasí a to dva krát do týždňa.
 5. Kurzu sa môžu zúčastniť všetky druhy psov (s PP aj bez PP)
 6. Na kurz sa chodí včas, v opačnom prípade môže výcvikár rozhodnúť o nezaradení na príslušnú hodinu.
 7. Pes prichádza na výcvik zdravý , vyvenčený a hladný.
 8. Psovod zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho psom, je povinný vyčistiť psiu potrebu.
 9. Výcvikové pomôcky : obojok, (náhubok), mäkké vodítko cca 1,3 m dlhé, dlhé ľahké stopovacie vodítko (10 m), loptičku na šnúrke alebo inú obľúbenú hračku psa, odmeny pre psa (najlepšie nakrájané párky, syr, granule...)
 10. Psovod rešpektuje pokyny výcvikára,výcviková hodina trvá 45min.
 11. Pes má zakázané vstupovať do klubovne.
 
1. hodina
 Úvod, zápis, kontrola očkovacích preukazov, predstavenie sa, základné pojmy, podmienky kurzu, rozdelenie využiteľnosti psa, oboznámenie sa s bodmi vybraných skúšobných poriadkov, ukážky poslušnošti. 
 
2. – 16. hodina
hodina Výcvik prebieha podľa pokynov výcvikára. Výcvikár prispôsobuje tempo výcviku každému jednotlivo.